Категория - „С”

За курса

Обучението е теоретично – 14 учебни часа  и практическо – 20 учебни часа.

Необходими документи за започване на обучението:

Важно! Курсът може да се плаща на вноски.