Категория - „В”, „В78” (автоматик)

За курса

Към категория В влизат леки и лекотоварни автомобили, които не надвишават маса 3,5 тона, за превоз на товари и не повече от 8 пътника без водача. Моторните превозни средства от тази категория могат да теглят трамар с маса, която не надвишава 750 кг, но да не надвишава 4250кг.
Курсът започва на всеки четен понеделник от месеца и включва теоретична част, състояща се от 40 учебни часа с преподавател и практическа част, включваща 31 учебни часа.

Изисквания и документи:

Целта на обучението, което куристът ще премине, е придобиване на знания и умения за безопасно управление на автомобила и поведение, което не застрашава живота и здравето на участниците в движението и опазва околната среда.

Часовете по теория и практика се извършват в удобно за курсиста време, след уговорка с инструкторите. Автошколата дава спомагателни материали за обучение по теория.

Важно! Курсът може да се плаща на вноски.