Категория - „СЕ”

За курса

Позволява управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория “С” и ремарке с допустима маса над 750 кг. и седлови влекач с полуремарке.
Обучението е теоретично – 4 учебни часа и практическо – 16 учебни часа.

Необходими документи:

Важно! Курсът може да се плаща на вноски.